bianca27.net Bianca27.net
Bianca Yachts grundlægger bådebygger Holger Leth Christensen blev 77 år
Af Søren Stidsholt Nielsen,
- text og foto.
Bianca27.net

En af dansk bådebyggeris pionerer, bådebygger og grundlægger af Bianca Yacht, Holger Leth Christensen, Rudkøbing, døde lørdag 2. juni 2012, 77 år.
Det var Holger Leth, der sammen med sin bror skabte vores Bianca 27. I 2009 mødte de 30 Bianca 27'ere samlet til træf i Rudkøbing begge Bianca-brødrene. Og det er Holger Leth, der (sammen med denne signatur) sidder i cockpittet på Bianca 27'eren "Bianco", der er logo for Bianca27.net øverst på alle siderne her på Bianca27.net. Om kort tid udsender Marstal Søfartsmuseum i øvrigt en bog om glasfiberbådebyggeriets historie. Her har museet fundet det helt naturligt at pryde bogens forside med en Bianca 27 for fulde sejl og med glasfiber-pioneren Holger Leth Christensen om bord.

DANMARKS FØRSTE SERIEBYGGEDE DANSKE BÅD
Det er svært i dag at forestille sig en lystbådehavn uden
både bygget af glasfiber. Anderledes midt i tresserne. Dengang var
lystbåde skabt af skovens høst. Andet materiale var utænkeligt, -
medmindre man var i besiddelse af fremsyn og pionerånd. De egenskaber
havde den dengang unge bådebygger Holger Leth Christensen.
Omkring 1963 købte Holger Leth Christensen Langelandsbanens nedlagte
remise på havnen i Rudkøbing. Han havde en plan. Den nyerhvervede hal
skulle bruges til noget helt specielt, noget epokegørende for alle
lystsejlere. Her skulle der bygges Danmarks første seriefremstillede,
danskkonstruerede båd af det helt nye og nærmest ukendte materiale,
polyester-armeret glasfiber. Efter tegninger fra hans storebror,
bådkonstruktør Svend Aage Christensen, blev de første eksemplarer af båden
Bianca 27 fremstillet. Med sine mange fine detaljer i træ og et skrog, dæk
og ruf i glasfiber forbandt Bianca 27 på respektfuld vis to generationer
af lystbåde.
At Holger Leth Christensens fremsyn var rigtigt, bekræftede
de næste års udvikling for det nye Bianca-værft. Over 500 eksemplarer
af pionerbåden Bianca 27 forlod i det følgende tiår remisen i Rudkøbing.
En succes og en klassiker var skabt, og en række andre efterspurgte
modeller fulgte efter.

DANMARKS STØRSTE BÅDEBYGGERI
Holger Leth Christenen kom til det fynske efter år som bådebygger i Århus
og på Molich-værftet i Hundested. Han etablerede værft på Stige Ø i Odense
Fjord og startede her i 1959 byggeriet af en anden af broderens
konstruktioner, træbåden Peti.
Efter beslutningen om at flytte bådebyggeriet til Langeland blev
realiseret, gik det stærkt. I de følgende år skød en hel håndfuld haller
op på havnen i Rudkøbing. Med købet af Sagitta-værftet i Svendborg i
starten af halvfjerdserne blev pioneren Holger Leth Christensen Danmarks
største bådebygmester med omkring 225 medarbejdere i sit brød.
Hemmeligheden var en kombination af gode tider, - og glasfiber.
I oliekrisens kølvand fulgte nedturen for branchen, og Holger Leth
Christensen måtte skille sig af med værfterne. Senere startede han Blue
Dane / Blue Leth-værftet på Ellehaven i Rudkøbing og etablerede Leths
Yacht Værft ved byens færgelejer.

VÆRFTET FØRES VIDERE AF EN SØN
En af sønnerne, bådebygger Anders Leth Christensen, gik ind i
virksomheden. For syv år siden blev den historiske ring sluttet, da
sønnen efter et mageskifte med kommunen kunne rykke Bianca Yacht ind i de
haller, hvor faderen startede sin pioner-virksomhed 40 år tidligere.
Også i de senere år færdedes Holger Leth Christensen hjemmevant i sine gamle
haller. Akkuratesse og solidt håndværk mestres af far som søn, og
besøgende på værftet vidste indtil for få år siden, at det ikke var sjældent at se »den gamle« i det lysebrune arbejdstøj regere kyndigt med træ og maskiner. Dog i pionerens eget tempo passende til pensionist-alderen.
I Holger Leth Christensens hjem på Reberbanen i Rudkøbing blev man ikke i
tvivl om, at her boede en af søens folk. Skibsmodeller, maritime effekter og
Bianca-historie fylder godt op, og der manglede heller aldrig sjove
historier om de tusinder af bådhandeler Holger Leth Christensen gjorde
i årenes løb. Og hukommelsen var formidabel. Nævn et sejlnummer på en
Bianca - og Holger Leth Christensen kunne huske, hvem han solgte båden til!
Holger Leth Christensen efterlader sig sin bror, sønnerne Frants og Anders samt den nære veninde Ulla Arndt Madsen.
Bianca27.net sætter hækflaget på halv og siger: Tak for alle tiders båd, Holger. Æret være dit minde.


Hele historien om Bianca Yacht og Bianca 27-
her.

Farvel til en bådebygger:
Holger Leth Christensen bisat fra Bianca Yacht
Af Søren Stidsholt Nielsen, text og fotos - Bianca27.net

Helt i den gamle bådebyggers ånd… En Bianca 27 med hækflaget sat på halv dannede den bedst tænkelige kulisse, da Bianca Yachts grundlægger, bådebygger Holger Leth Christensen fredag blev bisat fra en af de bådehaller, han selv lod opføre på havnen i Rudkøbing. Holger Leth Christensen blev på smukkeste vis fulgt ud på sin sidste sørejse. Omkring 100 familiemedlemmer, venner og tidligere ansatte var samlet til en enkel og stilfuld højtidelighed i en blomsterprydet bådehal. Blandt talerne ved kisten var Holger Leth Christensens bror, Bianca 27's konstruktør, Svend Aage Leth Christensen. Han mindedes bl. a. drengeårenes oplevelsesrige sejladser. Holger Leth Christensen døde lørdag den 2. juni, 77 år. Bianca27.net-nekrolog her. 08.06.2012