bianca27.net Bianca27.net

HOLGER LETH CHRISTENSEN
- bådebygger og Bianca Yachts grundlægger for interview, oplysninger og velvillighed overfor Bianca27.net.

SVEND AAGE CHRISTENSEN
- Bianca 27' s konstruktør for velvillighed og opbakning til . Bianca27.net.

BIANCA YACHT I RUDKØBING
- v. / Anders Leth Christensen for kik på og lån af materiale, bl..a. scrapbog og historie samt for altid velvillighed overfor projektet. Også tak til de øvrige gode folk på Bianca Yacht. Link:
Bianca Yacht.

LANGELANDS MUSEUM
- i Rudkøbing og ikke mindst museets maritime ekspert, Ole Mortenssøn for velvillig assistance omkring kik på Bianca 27-materiale, bl. a. de originale tegninger til båden.

RUDKØBING BYHISTORISKE ARKIV
- for velvillighed omkring kik på udklip og billeder vedr. Bianca 27 og Bianca Yacht.

HENRIK HANSEN
- fra Yachtfoto og Bådnyt (i dag Bådmagasinet) - en af Danmarks førende sejlsportsfotografer, - for velvilligt at have stillet fotos til rådighed for Bianca27.net. Henrik Hansen har taget topbilledet på alle Bianca27.nets sider. Billedet viser Bianca Yachts grundlægger, Holger Leth Christensen og Søren Stidsholt Nielsen i Bianca 27 D-415 (dengang Gøsen af Helsingør, i dag Bianco af Rudkøbing) på Øresund med svenskekysten om bagbord. Henrik Hansens Bianca 27-billeder og artikel blev bragt i brugtbådstesten i Bådnyt oktober 2003. Links:
Yachtfoto. Bådnyt.

KLAUS ANDREWS
- sejlsportsfotograf for bl. a. Europs største bådmagasin Yacht for udlån af sine billeder taget i forbindelse med kåringen af Kay von Eitzens Bianca 27 D-340 Holnis til "Ostseeperle 2007". Billederne anvendt flere steder på Bianca27.net blev bragt i Yacht i efteråret 2007.

M.-S. KREPLIN
- sejlsportsfotograf for bl. a. Europs største bådmagasin Yacht for udlån af sine billeder taget i forbindelse med brugtbådstest af Bianca 27 til Yacht, primo august 2008
. Die Yacht.

POUL TOM HANSEN
- bådebygger-lærling og senere svend på Bianca Yacht, bl. a. "medbygger" på de første omkring 70 eksemplarer af Bianca 27 for god sparring undervejs med Bianca27.net.

PER MUNCH NIELSEN
- driftsleder på Bianca Yacht gennem mere end 30 år - helt fra den spæde tid på Stige Ø Bådebyggeri - for altid velvillighed vedr. Bianca-historie og for udlån af diverse materiale.

BIANCA 27-SEJLERE FRA 12 LANDE
- der har bidraget til Bianca27.net med inspiration og billeder. Bianca27.nets fotografer har øjnene med overalt i havnene og til søs, men skulle din Bianca 27 eller detaljer derfra optræde her på Bianca27.net mod din vilje, respekterer vi selvfølgelig et ønske om at fjerne det. Vi modtager gerne supplerende oplysninger om tekst og billeder på Bianca27.net.
Skriv/send fotos.

Også tak til dem, vi måske har glemt.

Stor sejlerhilsen fra
Kay og Søren, styrmænd på Bianca27.net - og på:
Bianca 27 D-340 Holnis, FYC, Flensborg, D og
Bianca 27 DEN-415 Bianco af Rudkøbing, DK.

Bianca27.net

Copyright / ophavsret på alt tekst- og billedmateriale på Bianca.27.net. Kopiering af tekst og billeder fra Bianca27.net er forbudt, jvf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret - Lbk. nr. 763 af 30. juni 2006. Link.
Bianca27.net kipper med flaget og takker: