Af Søren Stidsholt Nielsen,
bianca27.net - tekst og foto

Historien om Bianca 27 er tæt forbundet med de to brødre, bådebygger Holger Leth Christensen og konstruktør Svend Aage Christensen. De to skabte tilsammen en af dansk lystbådebyggeris største succeshistorier - Bianca 27.
Eventyret begyndte på Stige Ø Bådebyggeri i slutningen af 1950'erne. Efter at have praktiseret bådebyggefaget på bl. a. Aarhus Yachtværft og hos legendariske Molich i Hundested fik den unge Holger Leth Christensen sit eget værft ved Odense Fjord. Storebror Svend Aage Christensen tegnede hertil flere mindre træbåde og formgav også værftets første store succes, 28 fods sejlbåden
Peti. Med sit flotte spring og den elegante doghouse-agtige overbygning, er det ikke forkert at kalde den for et forstudie til en Bianca 27.

BÅDEBYGGERI I REMISE PÅ LANGELAND
Det gik godt for Stige Ø bådebyggeri. Pladsen blev for trang og Holger Leth Christensen fik så nys om, at remisen fra den nedlagte Langelandsbanen i Rudkøbing lå til salg på Rudkøbing havn. Den blev købt, et yachtværft etableret, og i første omgang hed det Stige Ø Bådebyggeri i Rudkøbing.
De to driftige brødre ville gerne bygge både i større stil. Erkendelsen var nået til, at træ som materiale ikke egnede til seriefabrikation. Sideløbende med, at bygningnen af Peti-både fortsatte i de første år i Rudkøbing, så de sig om efter nye og mere rationelle produktionsmetoder.
Efter et besøg hos et par andre bådebygger-brødre hos Danboat på naboøen Ærø blev Holger Leth Christensen overbevist om, at glasfiber måtte være fremtiden. På Ærø byggede man på licens den amerikanske 32 fods Chesapeake i glasfiber.

TIDEN INDE TIL SERIEPRODUCERET LYSTBÅD
Velstanden var i 1960'er-Danmark opadgående og fritiden voksede. Derfor vurderede Holger Leth Christensen og Svend Aage Christensen, at tiden var inde til at udvikle en velsejlende, seriefremstillet båd til et bredere publikum. Eksperimenterne med glasfiber startede, og i 1964 lå Svend Aage Christensens videreudvikling af Peti'en klar på tegnebordet. Hver en detalje var tænkt og tegnet med omhu, så båden hovedsagelig kunne fremstilles i det nymodens polyesterarmeret glasfiber.

SÅDAN BYGGES EN BIANCA 27 I GLASFIBER
Byggemetoden for en Bianca 27 var i store træk, at der blev fremstillet træskabeloner i fuld skala af skrog og dæk. Træskabelonerne (se billedet højere oppe på siden) blev indstøbt i glasfiberforme. Glasfiberformene dannede så grundlag for støbning af de færdige Bianca 27'ere.
De færdige forme af glasfiber blev først påført et slippemiddel, dernæst lakeret i skrogfarven (gelcoat), primet, og så blev de frynsede glasfibermåtter håndoplagt lag på lag. Måtterne blev holdt sammen med det stinkende bindemiddel, polyester.
I øvrigt blev der ikke sparet på glasfiberen. Man kendte ikke rigtig til det nye materiales styrke, så derfor blev der smurt godt på. Det er også forkalringen på, at en Bianca 27 i dag er en ekstrem solid - men også lidt tung - båd.
Når det hele var tørt, blev formen taget af - og et glinsende blankt og nylakeret Bianca 27-skrog eller dæk stod klart til montage af beslag, aptering, motor, træ, el osv.
Det hører med til historien, at arbejdet med glasfiber-måtterne og den åndedrætsfarlige, opløsende polyester fandt sted i en tid, hvor der så at sige ikke var noget der hed arbejdsmiljø og love for den slags. I dag er der strenge regler for fx. åndedrætsværn og udsugning.

BIANCA 27 VÆKKER OPSIGT I PRESSE OG PÅ UDSTILLINGER
En havkrydser blev den nye bådtype Bianca 27 også kaldt, og den vakte betydelig opsigt i både den danske og internationale båd-presse. Nyheden fra Danmark blev også præsenteret på bådustillinger i fx. London og flere steder i Tyskland. I det amerikanske Yachting World blev Bianca 27 kåret som en af årets ti bedste lyst-yachter.
Salget gik forrygende. Bianca Yacht havde skabt en succes, der på bedste vis byggede bro melllem lystbådenes træ-epoke og den nye glasfiber-alder. Bianca 27 med alt det flotte træarbejde ude som om læ og stadig med mange af træbådens former og traditioner videreført, ramte et bredt publikum. Bianca 27 nåede på omkring ti byggeår helt op på at få sejlnummeret 604 på den sidst leverede båd.
Leveringen af nye Bianca 27 fortsatte indtil 1975 efter at Holger Leth Christensen af økonomiske årsager bl. a. begrundet i oliekrisen måtte afstå Bianca Yacht til det jyske bilfirma Tranberg. Sideløbende med Bianca 27 blev der også fra værftet i Rudkøbing leveret bl. a. Commander 31, Bianca 26/28 og Sagitta 35.
I de følgende år skiftede Bianca Yacht ejere flere gange og mange nye modeller kom på markedet, bl. a. Lido, Riviera, 101, 107, 111, 320 og 420.
Antallet af ansatte blev reduceret, men Bianca Yacht oplevede en række gode nybygnings-år i løbet af 1980'erne, bl. a. i kraft af et stort engagement i Middelhavets blomstrende bådcharter-turisme.

PER MUNCH - DEN TREDJE MR. BIANCA
Brødrene Svend Aage og Holger Leth Christensen startede Bianca Yacht. Den tredje og længstvarende hovedrolle i Bianca-historien har bådebygger Per Munch, stadig bosat i Rudkøbing og stadig Bianca_sejler. Per Munch startede som bådebygger sammen med Holger Leth Christenseni 1961. De eneste, der var beskæftiget på Stige Ø var Holger, Per og en lærling.
Det nyetablerede værft i Rudkøbing blev i praksis startet af Per Munch, og efter halvandet år kom Holger Leth Christensen til Rudkøbing, da værftet på Stige Ø blev solgt.
Fra 1975 og frem til 1994 er produktionen på Bianca Yacht i Rudkøbing foregået under produktionschef Per Munchs ansvar. Det er også I denne periode er langt de fleste og største Bianca-både plus Ravage 36, Albin Alfa, Albin Nova m.fl. bygget på værftet i Rudkøbing.

ANDERS LETH CHRISTENSEN I FADERENS FODSPOR
I starten af 1990'erne forsøgte den daværende ejer, Investeringsselskabet Orion, at afhænde værftet, men uden held. Værftet måtte i 1994 stoppe produktion af både, da Orion opkøbte 50 procent af aktiekapitalen på Privathospitalet Hamlet og derved to år i træk kom ud med et underskud på
mere end 90 mio. Værftet kørte ikke med underskud.
Og alle købere fik deres både leveret samtidig med at alle leverandører blev betalt, oplyser Per Munch.
Bianca Yacht-hallerne på havnen i Rudkøbing blev solgt. I en årrække producerede LM Glasfiber møllevinger i de gamle bådehaller.
Holger Leth Christensen fik efter at have afstået Bianca Yacht etableret et nyt værft i Rudkøbing og producerede bådene Blue Dane, senere Blue Leth. Sønnen, bådebygger Anders Leth Christensen, fulgte i faderens spor og etablerede Leths Yachtværft ved færgelejerne i Rudkøbing.

BIANCA YACHT KAN STADIG SERVICERE BIANCA 27
Det stærke varemærke Bianca Yacht tilhører i dag Anders Leth Christensen. For nogle år siden arrangerede skæbnen det tilmed således, at Anders Leth Christensen også kunne generhvere de gamle remise-haller, hvor hans far startede Bianca Yacht i 1964. Ringen var sluttet og Anders Leth Christensen er i dag leveringsdygtig i bl. a. vinteropbevaring inde som ude, træarbejde, rigger, el og reparationer i højeste bådebygger-kvalitet, - for eksempel også til Bianca 27.

Link til Bianca Yachts aktuelle hjemmeside:
Klik

Historisk salgsmateriale om Bianca 27 finder du i klikbaren til bagbord eller i klikbjælken øverst på siden her.


Copyright text og fotos: Bianca27.net. All rights reserved. Kopiering forbudt. Læs om ophavsret. Klik her!

bianca27.net