HVIS MAN lægger teakdæk forkortes afstanden fra dæk til mast. Hvis man ikke vil forkorte alle stag og vant, er det meget nemmere at forhøje mastefodens fæste med en højde, der svarer til en teakdækplanke. Her fint udført på Holnis fra Flensborg.

HVIS MAN lægger teakdæk forkortes afstanden fra dæk til mast. Hvis man ikke vil forkorte alle stag og vant, er det meget nemmere at forhøje mastefodens fæste med en højde, der svarer til en teakdækplanke. Her fint udført på Holnis fra Flensborg.