Bianca 27 # 300-399

300, BIANCA, Strängnäs, Mälaren, S. Ejere: Berth-Olof o Britt-Inger Gaulitz. I baggrunden Gripsholm Slot i hjemhavnen. Motor: Nyrenoveret Bukh 10 hk.

300, BIANCA, Strängnäs, Mälaren, S. Ejere: Berth-Olof o Britt-Inger Gaulitz. I baggrunden Gripsholm Slot i hjemhavnen. Motor: Nyrenoveret Bukh 10 hk.